Jorja Smith : Result :

【和訳・解説】 By Any Means – Jorja Smith

, , , , ,

Jorja Smith(ジョルジャ・スミス)、家族から受けた音楽的な影響、Burna BoyやRihannaとのエピソードを語る

, , ,

【和訳・解説】 Be Honest (Burna Boy) – Jorja Smith

, , ,

On My Mind – Jorja Smith 【和訳】

, , , ,